Odyssey Tribe | Sala club · 7 Aug 2020 · Hanoi (Vietnam)

Backend

Odyssey Tribe | Sala club

Indoor
Over: 2y 1m
·
Line Up
Line Up
🧙‍♂️ ZAR ZUU 🔨
🧙‍♂️ Cosmic Sidekick 🔨
🧙‍♂️ Digital Stone 🔨🔨
🧙‍♂️ Exclusive Frequency 🔨🔨
🧙‍♂️ Squeege 🔨🔨🔨
🧙‍♂️ Vector - Zulutunes Vs Tawaii 🔨🔨🔨🔨
Info
Welcome to Odyssey Tribe🔈🔈🔈🔈
We would like to Invite you to our next epic journey
This time the journey will start at SALA CLUB 2 [underground]

Chào mừng đến với Odyssey Tribe
Chúng tôi muốn mời bạn đến hành trình sử thi tiếp theo của chúng tôi
Lần này, hành trình sẽ bắt đầu tại SALA CLUB [ngầm]

>>=============================<<

Venue:
SALA CLUB [underground] Is a classic Underground venue with a massive sound sound system. There is a well priced bar and amazing treats for the eyes. We will be at SALA new and improved floor

Hội họp:
SALA CLUB [ngầm] Là một địa điểm ngầm cổ điển với hệ thống âm thanh lớn. Có một thanh giá tốt và điều trị tuyệt vời cho mắt

>>=============================<<
Location
51/52 Đường Đường Tô Ngọc Vân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam
Styles
Darkpsy · Forest · Fullon · Hi-tech · Psychedelic
Entry
Entry
Tickets:🎫
50K from 22:00-23:00 Including one free beer 🍻
100k from 23:00 onwards

Vé:
50K từ 22: 00-23: 00 Bao gồm một bia miễn phí
100k từ 23:00 trở đi
Organizer
Organizer
Odyssey Tribe
From
Added 2y 2m · 7 Parties ·
Keine Werbung, keine Banner, kein Tracking - nur ab und zu diese Meldung, die dich um eine kleine Spende bittet…
OK, zeig mal