From Trance Till Dark · 7 Nov 2015 · Chemnitz (Germany)

From Trance Till Dark

Indoor
· Over: 7y 4m
Line Up
Line Up
Enny One (Shack Ltd.)
Synapsycle Live (Synapsylum rec.)
Psyfert
Deco
Psyfertfamily, Matenda
Info
Info
Klein aber fein.
Location
Die genaue Adresse erhaltet Ihr per PN
Styles
Entry fee
Entry fee
5€
Organizer
Organizer
Psyfertfamily
From
matenda · 1,146
Added 7y 5m · Update 7y 4m · · / 2