FreeQ- Freedom Qulture Gathering · 30 Aug 2019 · Łazy (Poland)

Backend

FreeQ- Freedom Qulture Gathering

Festival
Over: 2y 11m
·
Line Up
⭐Moribaya
[facebook.com]
[youtube.com]
⭐Prześwit
[facebook.com]
soundcloud
⭐Green Jesus
[facebook.com]
soundcloud
⭐Kwazar
[facebook.com]
soundcloud
⭐Allby
[facebook.com]
soundcloud
⭐Global Diggers
[facebook.com]
soundcloud
⭐Nag Champa
[facebook.com]
soundcloud
⭐Warsaw Balkan Madnes
[facebook.com]
soundcloud
⭐Daisy Cutter
[facebook.com]
soundcloud
⭐Jah Love Soundsystem
[facebook.com]
soundcloud
⭐Mirror Me
[facebook.com]
soundcloud
⭐Salamandra
[facebook.com]
soundcloud
⭐Tzeentch
[facebook.com]
soundcloud
Info
(scroll down for english version)
FreeQ Gathering to spotkanie różnych gatunków skrzatów z całego świata. To co Nas łączy to to, że ponad wszystko uwielbiamy się bawić i rozwijać jednocześnie, czyli….skrzacić! 🧚‍♀️🧙‍♀️🧝‍
A skrzacić będziemy co nie miara podczas wykładów i warsztatów z wiedzy alternatywnej, recyklowania, rękodzieła, kuglarstwa i innych aktywności ruchowych, grać w gry planszowe i terenowe, tańczyć i śpiewać przy ognisku, jeść zdrowo i owocowo. A to wszystko w pięknych okolicznościach przyrody, w otoczeniu niecodziennych instalacji z materiałów recyklowanych i organicznych (by Ry23arda & przyjaciele) i w rytm muzyki, która zadowoli nawet najbardziej wybredne skrzacie gusta.
WARSZTATY I WYKŁADY:
🧠Dlaczego kooperatywy spożywcze są Nam potrzebne? Kaja Kietlińska- Kooperatywa Spożywcza "Dobrze"
[facebook.com]
🧠Lekka joga dynamiczna (dla początkujących i już ćwiczących)- Danusia Błaszczak
[facebook.com]
🧠Warsztaty bębniarskie i tańca afrykańskiego- Moribaya
[facebook.com]
🧠Konopie w Medycynie- BioHempPl
[facebook.com]
🧠Teoria i praktyka starochińskiej formy pracy z ciałem - Tai Chi- Studio Tai Chi Warszawa
[facebook.com]
[szkolataichi.com]
🧠Frisbee Freeqs- freestyle frisbee, throw & catch
🧠Warsztaty Bartnicze- Warszawskie Bractwo Bartne
[facebook.com]
🧠Malowanie abstrakcji ekspresyjnych dla Najmłodszych
[facebook.com]
🧠Warsztaty z przędzenia- Agnieszka Olszewska
[blogspot.com]
🧠Creative writing- Agnieszka Olszewska
[dreamworldarts.com]

GRA "W POSZUKIWANIU ZAGINIONEJ FAZY"
W trakcie trwania festiwalu odbywać się będzie gra terenowa. Nie boicie się wyzwań i szalonych zadań?
Kto z Was okaże się być największym freeqiem?
Piszcie zgłoszenia na adres mejlowy ry23arda@gmail.com

FREEQSHOP
Na festiwalu będzie przestrzeń wydzielona pod wymianę barterową. Możecie przynieść wszystko co zalega Wam w domach: ubrania, buty, książki, zabawki, elektronika, stare kasety, słownie WSZYSTKO. Dajmy rzeczom drugie życie :)

Daj się zFREEQować i przyjdź poskrzacić z nami!

🦋 PROGRAM: muzyka live, DJ set, warsztaty, strefa dziecięca, wykłady, medytacja, gra terenowa, music jam session, Freestyle Frisbee jam, performance i dużo więcej!
🐜 MIEJSCE: Ośrodek Koloniijny w Łazach, Łochów
🐝 BILETY: [freeq.me]
🐞 CATERING: wege, vegan, na surowo
🐌 ZAKWATEROWANIE: pole namiotowe w cenie biletu, domki w Ośrodku do zarezerwowania- więcej informacji w wkrótce
🐛 PARKING: dla uczestników darmowy parking przed Ośrodkiem
🍄 EKOLOGIA: Jak powszechnie wiadomo, skrzaty kochają swoją Matkę Ziemię i bardzo o nią dbają. A biedna Matka tonie w plastiku i nieposegregowanych odpadach. W dodatku eksploatujemy ją do granic wytrzymałości, a prawie połowę produkowanej żywności wyrzucamy do kosza. Powierzchnia lasów derastycznie się zmniejsza, a ludzie w wielu krajach głodują. Zmieńmy to wspólnie, zaczynając od siebie samych! W skrzacie siła!
Większość dekoracji na naszym festiwalu będzie stworzona z materiałów zrecyklowanych i organicznych, bojkotujemy drukowanie ulotek, które i tak potem w większości trafiaj do śmieci. Nasze opaski i akredytacje są robione ręcznie z recyklowanych materiałów. Staramy się nie produkować nowych śmieci lecz używać tego co już mamy! Oprócz tego odzyskujemy wyrzucaną żywność i przetwarzamy na pełnowartościowe wegańskie posiłki.
Dlatego przed festiwalem pomyśl o zabraniu ze sobą wielorazowych naczyń i sztućców, butelki na wodę, worków na śmieci czy popielniczki. W trakcie trwania festiwalu worki na śmieci i popielniczki możesz dostać w punkcie informacyjnym. Zwróć szczególną uwagę na podział odpadów podczas wyrzucania swoich śmieci. Zastanów się też ile plastiku wwozisz na teren festiwalu, aby potem go wyrzucić. Być może mógłbyś użyć wielorazowych toreb i kartonów? Miej na uwadze to, jaki ślad zostawiasz po sobie i pamiętaj, że potem jakieś skrzaty będą to po Tobie segregować. ZRECYKLUJ SIĘ! Dziękujemy!

🕷 WSPÓŁPRACA: Jeżeli też jesteś freeqiem i chciałbyś współtworzyć to wydarzenie, wyślij mejla na adres ry23arda@gmail.com
i opowiedz nam czym chciałbyś się podzielić:

🥑 Muzyka
🍉 Sztuka, prace plastyczne, instalacje
🌶 Dekoracje, oświetlenie, mapping
🍒 Warsztaty, wykłady, performance, show, strefa dziecięca
🥕 Catering, foodtruck, napoje, słodycze
🥝 Stoiska, rękodzieło, ubrania, gadżety
🍆 Wolontariusze

Jeżeli chcesz brać udział w wydarzeniu jako wolontariusz, opowiedz nam w mejlu jaką dziedziną najbardziej chciałbyś się zajmować:
🦊 Konstrukcje i montaż (przed festiwalem)
🐙 Dekoracje (przed festiwalem)
🐒 Organizacja i informacja (w trakcie trwania festiwalu)
🦎 Warsztaty i gry (w trakcie trwania festiwalu)
🦄 Jedzenie (w trakcie trwania festiwalu)

👉🏾 [freeq.me] 👈🏾
FreeQ Gathering is an encounter of all types of gnommies. What gathers us together over all is that we love to have fun and improve ourselves in the same time so….to gnome! 🧚‍♀️🧙‍♀️🧝‍♀️
We will gnome during lectures, workshops of alternative knowledge, recycyling, handcraft, juggling or other movement activities, board games and outdoor games, dance and sing around the fire, eat healthy and fruity. All this and much more surrounded by a lovely landscape filled with nature and extraordinary decoration made with recycled and organic materials (by Ry23arda & friends)

GAME "SEARCHING FOR A LOST DOPE"
During the festiwal we are going to organise a scavenger hunt game. Are you not afraid of doing crazy things?
Who is going to be the freeq of a year?
If you are interested send us an email at ry23arda@gmail.com

FREEQSHOP
On the festival there is going to be a space for barter exchange. If you have anything at home, what you dont need, you can bring it here: cloths, shoes, books, toys, electronics, casettes, absolutely ANYTHING. Lets give those things a second life!

Let yourself freeQ and come to gnome with us!

🦋 PROGRAM: live music, DJ set, workshops, kids zone, lectures, meditation, outdoor game, music jam session, Freestyle Frisbee jam, performance and much more!
🐜 PLACE: Ośrodek Kolonijny w Łazach, Łochów
🐝 TICKETS: [freeq.me]
🐞 CATERING: vegetarian, vegan, raw food
🐌 ACCOMODATION: campsite included, houses to book, more info soon
🐛 PARKING: included
🍄 ECOLOGY: Its well known that all the gnomies love its Mother Earth and they really care about her. And our poor Mother is drowning in plastic waste and unsegregated trash. On top of that we exploit her to her limits, and almost half of the food production we throw away. Forests on the Earth are decreasing drastically and people are starving. Let’s change it together! Let’s start from ourselves! Gnomie has the power!
Most of the decoration on our festival will be made with recycled or organic materials, we boycott printing flyers, because most of it will be thrown away anyway. Festival wristband and accreditation will be hand made also with recycled materials. We are trying hard not to produce any new trash but to reuse what we already have. Besides, we recycle food and create good value vegan meals with it.
Because of this all, please, think before coming to our festival about talking reusable plates, cutlery, water bottle, waste bags or an ashtray with you. During the festival you can get a waste bag or an ashtray in the information point. Pay a special attention to the trash segregation while throwing it away. Think twice how much plastic do you bring with you to the festival, to simply throw it away. Maybe you could use reusable bags or cartoons? Mind the fact, what kind of trade do you leave after you, and remember that some gnomies will have to segregate your trash after you left it. RECYCLE YOURSELF! Thank you!

🕷 COOPERATION: If you are a freeq too and you’d like to help us creating this event, send us an email at ry23arda@gmail.com and tell us what would you like to share with:

🥑 Music
🍉 Art, paintings etc, installations
🌶 Decoration, lights, mapping
🍒 Workshops, lectures, performance, show, kids zone
🥕 Catering, foodtruck, drinks, sweets
🥝 Shops, handcraft, cloths, gadgets
🍆 Volunteering

If you want to help us as a volunteer , tell us in your mail what field would you like to occupy with:
🦊 Construction and building (before the festival)
🐙 Decoration (before the festival)
🐒 Organization and information (during the festival)
🦎 Workshops and games (during the festival)
🦄 Food (during the festival)
Location
Ośrodek Kolonijny w Łazach, Łochów
Styles
Entry
Entry
145-200pln
Organizer
Organizer
Ry23arda & 3Qrew
From
freeQ · 1,513
Added 3y 1m · 2 Parties ·